Grensehindrene sitter også i hodet

Prosjektet Grensemuligheter har nylig lagt fram rapporten «Mentale grensehindre – en studie av norske og svenske bedrifters erfaringer». Rapporten identifiserer både tiltrekningskraft og hindringer når bedriftene langs grensen utforsker utviklingsmulighetene i nabolandet.

Rapporten identifiserer seks mentale grensehindre:

Rapporten, som er en viktig del prosjektets innsats for å fremme bedriftsutvikling på tvers av grensen, kan du lese her.

Om prosjektet:
Grensehindre for næringslivet svekker internasjonaliseringen mellom Norge og Sverige. Gjennom et samordnet arbeid skal prosjektet bidra til å forebygge og fjerne ulike typer grensehindre. Prosjektet er godt forankret i organisasjoner med lang erfaring for arbeidet med grensehindre og vil gjennomføre en rekke informasjons- og løsningsaktiviteter med små og mellomstore bedrifter som primær målgruppe.

Hedmark fylkeskommune er Norsk prosjekteier.