Baner vei for sykkelturisme i historisk landskap

Rammen for den merkede sykkelveien er det historiske landskapet i Østfold og Värmland. Sykkelturen starter i Moss ved Oslofjorden, hvor Mossekonvensjonen la grunnlaget for unionen mellom Norge og Sverige. Turen ender i Karlstad ved Vänerens bredd, hvor Karlstadforliket oppløste unionen i 1905.

Prosjektet er et samarbeid mellom Grensekomiteen Värmland-Østfold og Årjäng kommune.

– Vi valgte å bruke unionsoppløsningen som ramme, fordi det er et område med mye felles historie mellom landene. Noe som preger landskapet, bygninger og en felles kultur mellom broderfolket, forteller en entusiastisk Alf S. Johansen, prosjektkoordinator for Unionsleden

Norge har opplevd en jevn økning av antall turister som besøker landet de siste 5-10 årene. Store deler av turiststrømmen går i retning den spektakulære naturen på Vestlandet og Nord-Norge. Unionsleden kan tilby litt andre, men minst like flotte opplevelse forklarer Johansen.

– Vi har ikke en like storslagen og røff natur å tilby, men vi satser heller på det rolige og åpne landskapet som kanskje er litt mer nedpå. Her kan man oppleve skogen, elva, og småbyer. Natur og dyreliv er et viktig aspekt. Kanskje får man sett en elg, et ekorn, en rev eller ei ugle mens man triller sakte forbi.

Sykkelveien passer for alle, men Johansen forteller at kjernegruppen er 60+. Veien går i et flott terreng med lite stigninger. En fordel med Unionsleden er at den ligger i nærhet til større byer som Oslo, og har gode forbindelser til tog og buss.

Avgjørende interreg-støtte
For å skape et robust turistprodukt trengs det langsiktig finansiering, markedsføring og tilrettelegging. Interregmidlene var helt avgjørende for prosjektet, understreker Johansen.

– Et slikt prosjekt trenger minst 15-20 år på å utvikles. Her skal vi bygge opp både infrastruktur og tilrettelegge for næringsliv. Vi er i rute og har begynt å markedsføre leden, samt gjort noen utbedringer med tanke på logistikk. I samarbeid med Statens vegvesen og svenske Trafikkverket har vi fått til bedre skilting av veien.

Med interregmidler har arbeidsgruppa også vært på studietur til Belgia, et foregangsland for tilrettelegging av sykkelturisme. Der kan sykkelturistene blant annet ta med og lade opp el-sykkel på toget.

– Slike løsninger tar tid å bygge opp, sier Johansen.

På sikt ønsker prosjektet å samarbeide tettere med hoteller og næringsdrivende og utvikle mer spissede kommersielle tilbud. De ønsker også å koble på flere reiselivsaktører.

Gjeddefiske og elgsafari
Unionsleden retter seg særlig mot folk som bor på Østlandet og i Värmland. Av utenlandsturister ønsker de å markedsføre seg mot besøkende fra BENELUX-landene (Belgia, Nederland og Luxemburg) hvor sykkelturisme er stort, samt England og Tyskland.

– Vi tenker at de som sykler i Toscana også kan komme hit. Turistene kan oppleve hester på beite, gule kornåkere og kjenne på roen. Langs sykkelveien kan man også oppleve gode matopplevelser og smake lokalbrygget øl, sier Johansen.

Leden byr også på mange aktiviteter for de som ønsker det. Mange drar allerede til området for å fiske gjedde. Man kan også bade, padle, dra på elgsafari og mer.

Arrangerer aktivitetsdager i Østfold
Planene fremover er mange og i september og oktober arrangeres det aktivitetsdager for hele familien på flere steder i Østfold. Tanken er å motivere folk til å prøve sykkelveien, og de fremmøtte får blant annet muligheten til å prøve sykkel.

Arrangementet gjennomføres den 15. september i Mysen, 22. september i Askim, 29 september i Ørje og 13. oktober i Spydeberg.