Stor interesse for Interreg-samarbeid

Flere av Interreg-programmene som Norge deltar i gjennomfører i høst nye utlysninger av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter. I to av programmene, Interreg Nord og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, er utlysningene nå avsluttet. Oversikt over søknadene viser at det fortsatt er stor interesse for interregionalt samarbeid for å løse grenseoverskridende samfunnsutfordringer.

I Interreg Nord kom det inn 15 søknader innen fristen tidligere denne måneden. Elleve av prosjektene har norsk deltakelse. De norske aktørene søker om til sammen drøyt to millioner euro i støtte via de norske interregmidlene.

Også lengst sør i Skandinavia er det stor interesse for samarbeid med nabolandene. Det viser resultatet etter årets andre utlysning i ØKS-programmet, hvor programmet styre- og overvåkningskomiteer nå starter gjennomgangen av 14 søknader. Ikke siden høsten 2015 har interessen for å drive Interreg-prosjekt i regionen vært like stor.

For norske aktører var det i denne utlysningsrunden mulig å søke om støtte innenfor innsatsområdene grønn økonomi og bærekraftig transport, noe som resulterte i tre søknader. De norske prosjektaktørene søker om til sammen 1,14 millioner euro i støtte.

– De norske aktørene er viktige for programmet, så vi er veldig glade for at det kommer søknader fra Norge, sier programdirektør Magnus Schönning.

Interreg Sverige-Norge omfatter regionene langs den norsksvenske grensa i Sør-Norge, fra grensefjella i Børgefjell i nord til Østfold, Värmland og Västra Götaland i sør. Programmet har gjennom en årrekke tiltrukket seg et stort utviklingsorienterte aktører som ønsker nabosamarbeid for å løse felles utfordringer. I alt 18 søknader kom inn i forbindelse med den siste ordinære utlysningen i programmet, som lukket 15. september. Søknadene fordeler seg noen lunde jevnt mellom programmets delområder:

De norske aktørene søker om til sammen 39 millioner kroner i støtte fra de norske interregmidlene.