Interreg-samarbeidet legger grunnlaget for varig skandinavisk innsats for et renere hav

De enorme mengdene plast i verdenshavene karakteriseres ofte som en av klodens mest alvorlige miljøtrusler. Våre hjemlige kyster er ikke noe unntak: Hver eneste dag skylles enorme mengder plast og annet marint avfall opp langs strendene som omkranser havområdene Kattegat og Skagerrak. Forurensingen følger havstrømmene, helt uten respekt for landegrenser.

Gjennom Interreg-prosjektet Ren Kustlinje har 36 aktører i Norge, Sverige og Danmark gjennomført en massiv mobilisering for å løse søppelproblemet i fellesskap. Nå oppsummerer prosjektet resultatene fra det treårige samarbeidet med å publisere en rekke gode eksempler på hvordan samarbeid på tvers av hav og grenser legger grunnlaget for et varig skandinavisk samarbeid for et renere hav.

I Ren Kustlinje-prosjektet har samarbeidspartnere fra Norge, Sverige og Danmark jobbet innen en rekke fagområder:

LES MER: Interreg-prosjekt avdekker ekstreme plastmengder langs kysten

Gjennom prosjektet har aktørene i tillegg delt erfaringer og god praksis med hverandre, noe som blant annet har ført til en dansk versjon av det norske Kystlotteriet.

Erfaringer, resultater og gode historier fra Ren Kustlinje leser du i rapporten, som du kan laste ned her.