Søker norske partnere til sirlulærprosjekt

Med økt bevissthet rundt klima- og miljøutfordringer har sirkulærøkonomien for alvor blitt satt på dagsorden i EU og Norge. Utfordringen er å utnytte vekst- og innovasjonsmulighetene som ligger i avfallet som produseres av offentlige og private virksomheter.

I Midtjylland i Danmark arbeider innbyggere, beslutningstakere og borgere allerede med å innføre sirkulære forretningsmodeller i avfallsstrømmene i regionen. Nå ser aktørene ut over landegrensene for ytterligere inspirasjon og muligheten til grenseoverskridende samarbeid med skandinaviske partnere.

Gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) kan offentlige og private virksomheter få støtte til prosjektsamarbeid om sirkulærøkonomi. Programmet er i full gang med å hente inn ideer, med mål om å arrangere et matchmakingevent allerede før jul.

Virksomhetene på Midtjylland søker samarbeid innen følgene områder:

Har din organisasjon, kommune eller virksomhet ideer som kan styrke innsatsen for sirkulærøkonomien, kan du melde din interesse innen 5. november til Central Denmark EU Office.