Fem nye prosjekter skal bidra til grenseregional merverdi

Til sammen 50 norske og svenske organisasjoner deltar i prosjektene. Prosjektene har et totalt prosjektomfang på 60 mill. NOK/SEK som i de kommende skal bidra til grenseregional merverdi for broderfolket.

Disse prosjektene mottar støtte:

Interreg Sverige-Norge
Programmet strekker seg fra dynamiske storbyområder til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeid skal legge til rette for en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø. Interreg Sverige-Norge består av tre delområder: Nordens Grønne Belte, Indre Skandinavia og Grenseløst Samarbeid.

Les mer om Interreg Sverige-Norge HER.

Følg med på interreg.no for fortløpende informasjon om prosjektene.