Botnia-Atlantica tildeler midler til forprosjekter

Et forprosjekt gjennomføres over maks ni måneder og bevilges med høyst 45 000 Euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF). Botnia-Atlantica programmet finansierer maks 60 prosent av et forprosjekts totale budsjett.

Et forprosjekt kan bevilges midler i form av et engangsbeløp hvis forprosjektet er i tråd med et av programområdets fokusområder, samt oppfylle øvrige krav. Påløpte kostnader i et forprosjekt finansieres ikke. Les mer om dette i prosjekthåndboken kapittel 7.

Om Botnia-Atlantica
Programområdet dekker midtre og nordlige deler av Norge og Sverige, og inkluderer også de vestligste delene av Finland. Interreg Botnia-Atlantica legger til rette for økt innovasjon, et sterkere næringsliv, utvikling av natur- og kulturarv og gode samferdselsløsninger mellom øst og vest.

Prosjektet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

Forprosjekter finansieres løpende gjennom prosjektperioden.