Setter bioøkonomi på dagsorden

Store deler av vårt moderne samfunn bygger på fossile ressurser. Men som mange vet har medaljen en bakside. Kloden varmes opp, havet fylles med mer plast enn fisk, og miljøødeleggelser truer levevilkårene for store deler av verdens befolkning. Dette og mer er negative konsekvenser etter klimautslipp og overforbruk. Slik kan vi ikke ha det lengre.

The Bioeconomy Region omfatter fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, samt Dalarna og Värmland på svensk side.

Interreg-prosjektet The Bioeconomy Region er en møteplass for alle som jobber med biobaserte produkter og tjenester, og som ønsker å styrke bioøkonomien i indre deler av Skandinavia. Med bioøkonomi menes produksjon og foredling basert på fornybare biologiske ressurser som skog jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer.

Bransjeledende selskaper innen skog, emballasje, kjemi og treteknikk møter forskningsressurser, testmiljøer og investorer. Målet er å drive utviklingen av biobasert produktutvikling sammen. Prosjektet er en del av Interreg Sverige-Norge og har et bredt spekter av samarbeidspartnere fra næringsliv, forskning og offentlig administrasjon på begge sider av grensen. Akershus fylkeskommune er norsk prosjekteier.

«Det grønne gullet» – en ressurs med stort potensial
Overgangen fra en fossilfri til en biobasert økonomi kan gi store gevinster for både klima og  økt vekst. I de dype skandinaviske skogene finnes fantastiske muligheter til å utvikle bioøkonomien. Skogen kan blant annet erstatte oljen som råvare. Potensialet er også stort for å utvikle bedre teknikker for byggenæringen, digitalisere tømmertransport, forbedre sagbruksteknikker og mye mer. Mulighetsrommet for det «grønne gullet» er langt fra utnyttet.

Les mer om prosjektet HER.

Prosjektet har nå produsert en film som du kan se under. Den gir en kortfattet forklaring om bioøkonomi og prosjektet.

https://www.facebook.com/bioeconomyregion/videos/1954949541229565/