Bli med på Interreg Europe’s femte interregionale samarbeidsforum

Dette er femte gangen Interreg Europe inviterer til forumet som er en møteplass for nettverksbygging og ideutveksling på tvers av landegrenser.

Siden forumet ble arrangert for første gang har hele 184 nye Interreg Europe-prosjekter blitt til. Arrangørene kan også røpe at en ny form for prosjektsamarbeid skal lanseres under årets forum. Tiden er inne for å se hvor man står og hva slags resultater og ringvirkninger det interregionale samarbeidet har ført med seg.

Selve kjernen ved samarbeidsforumet skal fremdeles være utveksling av ideer og perspektiver og nettverksbygging med kollegaer over hele Europa. Så gjør deg klar til å mingle, lære og bli inspirert!

Under kan du se en introduksjonsfilm om forumet:

Hvem bør delta?
Arrangementet passer for deg som er interessert i å samarbeide med andre regioner fra hele Europa, lære om interregionale samarbeidsprosjekter og hvordan de påvirker europeiske borgere hver eneste dag.

Forumet gir mulighet til å lære mer om ideer og initiativer innenfor de fire innsatsområdene som Interreg Europe har identifisert: Forskning og innovasjon, Konkurransekraft, Lavkarbonøkonomi, og Miljø og ressurser.

Alle kan delta, men arrangørene ønsker særlig at disse deltar:

Om du er en veldreven ringrev med lang fartstid i Interreg, eller en nykommer som rett og slett ønsker å utforske mulighetsrommet som ligger i interregionalt samarbeid, vil du ha stor nytte av å delta.

Praktisk informasjon
Selve arrangementet er gratis. For å delta må alle registrere seg i Interreg Europe community-basen.

Merk deg at alle reise- og overnattingsutgifter må dekkes av deltageren selv. Avvent med å bestille fly og hotell til arrangøren har godkjent registreringen din.

Interreg Europe ønsker å begrense antall deltagere per organisasjon. For Interreg Europe-prosjekter kan hvert prosjekt sende én deltager. Dette bør koordineres med hovedpartneren i prosjektet.

Program for dagen finner du HER.

Frist for påmelding er 22.mars.