REGIOSTARS-prisen ønsker ditt bidrag

REGIOSTARS er en årlig pris som deles ut av EU-kommisjonen til prosjekter som har funnet gode måter å jobbe med regional utvikling på. Målet med prisutdelingen er å inspirere flere regioner og prosjektutviklere til å skape enda bedre og innovative prosjekter.

Prisen deles ut i fem tematiske kategorier: Smart vekst, bærekraftig vekst, vekst for alle, stedsutvikling, samt en egen kategori som velges for hvert år.

For 2019 ønsker REGIOSTARS prosjekter innenfor fem områder som er sentrale for EUs fremtidige regionalpolitikk:

Dommerpanelet vil bestå av flere akademikere som er blant de fremste i sitt felt.

En av prisene som deles ut vil være en folkets pris, hvor folk selv får stemme fram prisvinneren via nettet.

Hvordan bli nominert?
Alle prosjekter som ønsker å bli nominert må sende inn en søknad. I søknadsguiden finner du alt av informasjon du trenger for at nettopp ditt prosjekt skal kåres til en vinner.

Guiden inneholder også en praktisk håndbok som veileder deg gjennom hele prosessen.

Søknader sendes inn via søknadsplattformen. Frist for å sende inn søknader er 9. mai 2019.

Vinnerne blir invitert til å motta prisen under en høytidelig seremoni i Brüssel i oktober.