To nye norske prosjekter med i Interreg Europe-samarbeidet

Overvåkningskomiteen for Interreg Europe har nå bestemt hvilke prosjekter som mottar prosjektstøtte for den fjerde utlysningen. 74 prosjekter av totalt 170 søknader fikk tommelen opp og kan snart sette i gang arbeidet med å løse konkrete europeiske utfordringer.

Enkelte prosjekter er godkjent på bestemte premisser og vil snarlig få nærmere beskjed om hvilke vilkår som må oppfylles før prosjektet kan starte.

GRESS bistår blågrønne bedrifter i oppstartsfasen
Et av de nye Interreg Europe-prosjektene, GRESS (GREen Startup Support) skal fremme entreprenørskap og bidra til flere levedyktige oppstartsbedrifter innen grønne og blå næringer. Erfaringsutveksling, identifisering og overføring av god praksis mellom samarbeidspartnerne skal øke bevisstheten om mulighetene innenfor disse næringene.

Kristiansand kommune leder prosjektet som består av partnere fra Norge, Hellas, Polen Italia og Bulgaria.

DigiBEST styrker digitaliseringen av små- og mellomstore bedrifter
Prosjektet skal bistå SMB-er sin evne til digital transformasjon og å ta i bruk verktøy for avansert teknologi som for eksempel 3D-printing, robotteknologi, kunstig intelligens osv. Partnerne skal blant annet gjennomføre statusanalyser, organisere workshops med demonstrasjoner og på dette grunnlaget utvikle et «veikart» for digitalisering av bedrifter.

Trøndelag fylkeskommune deltar i prosjektet som har øvrige partnere fra Latvia, Italia, Portugal og Østerrike og Spania.