Grønt lys for åtte nye Nordsjøprosjekter

I alt ti søknader ble vurdert da styringskomiteen i Nordsjøprogrammet møttes i Den Haag i Nederland i forrige uke. Nå har åtte av prosjektene fått klarsignal fra programmet, som gir finansiell støtte til samarbeidsprosjekter mellom aktører i Storbritannia, Belgia, Nederland, Danmark, Sverige og Norge.

Fire av de godkjente prosjektene har norsk deltakelse.

Com3
Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies skal jobbe for å forsterke den digitale kunnskapen i offentlig sektor og små bedrifter i utkantkjøp. De norske partnerne Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, Vinje kommune og Nettverk for industriell teknologi og driftsledelse skal gjennomføre to av pilotene i prosjektet. De norske partnerne mottar til sammen 260 000 euro i støtte.

NorthTick
Prosjektet viderefører arbeidet i ØKS-prosjektet ScandTick, og har som mål å styrke diagnostisering av flåttbårne sykdommer gjennom bedre informasjonsflyt og kunnskapsdeling. Sørlandets sykehus er norsk partner og mottar 175 000 euro i støtte.

WASP
Color Line Marine AS og Nord Universitet er partnere i prosjektet Wind Assisted Ship Propulsion, som har som overordnet målsetning å utforske vind som erstatning for fossilt drivstoff i moderne skipsfart. Prosjektet skal blant annet samle data fra og utarbeide forretningsplaner og scenarios for den grønne omstillingen av flåten i et av verdens travleste havområder. De norske prosjektpartnerne mottar til sammen 290 000 euro i Interreg-støtte.

SUV
Planlegging og tilrettelegging for selvkjørende kjøretøy er tema for prosjektet Stimulating the Up-take of shared and electric autonomous Vehicles by local authorities, som har Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som norsk bidragsyter i det transnasjonale partnerskapet.

Flere samarbeidsprosjekter underveis
Styrekomiteen i Nordsjøprogrammet ga også klarsignal til ti prosjektskissene, såkalte expressions of interest, som ble sendt inn i forbindelse med den tiende utlysningen i programmet. Fire av disse har norsk deltakelse. Et av prosjektene, From isolation to inclusion, ledes av Universitetet i Agder.

Den 12. utlysningen i Nordsjøprogrammet er foreløpig utsatt grunnet usikkerhet rundt resterende midler. Overvåkningskomiteen i programmet tar stilling til en eventuell ny utlysning i november, og fra norsk side betegnes det som lite sannsynlig at det gis støtte til nye norske partnere.

Mobil formidling på agendaen
Stadig flere bruker mobilen når de formidler historier og kunnskap til målgruppene sine. Nå får aktører i Nordsjøprogrammet et kunnskapspåfyll om mobil storytelling: I september inviterer programmet til et gratis kurs for Nordsjø-aktører som ønsker å nå ut med aktiviteter og resultater fra prosjektene. Kurset går over to dager i Malmø.