Ellevte utlysningsrunde i Nordsjøprogrammet åpnet

Styringskomiteen i Nordsjøprogrammet avholdt nylig sitt tiende styremøte i Schveningen, Den Haag i Nederland. Nordsjøprogrammet har en to-trinns søknadsprosess, og her ble ti nye, av 18 innsendte Expressions of interest (forprosjekter), godkjent.

Fire av disse har norsk partner og disse inviteres til å sende inn fullstendig søknad til den ellevte utlysningsrunden som nylig åpnet.

De ti forprosjektene har til sammen søkt om 31,3 millioner euro, inkludert 29,4 millioner euro fra ERDF-midler og 1,9 millioner euro fra norske IR-midler. 

Føringer for prosjekter med norsk deltagelse
Programperioden i Nordsjøprogrammet går mot slutten og det er ikke nok norske midler til å finansiere alle disse fire søknadene når de eventuelt sender inn fullstendig søknad. Den norske underkomiteen for Interreg C- og B- programmer vil derfor prioritere prosjektsøknader etter evalueringskriterier for programmet, samt relevans og forankring i Norge når disse søker i den ellevte utlysningsrunden.

Disse ti prosjektene har til sammen søkt om 31.3 millioner euro, inkludert 29.4 millioner euro fra ERDF-midler og 1.9-millioner euro fra norske IR-midler.

Ellevte utlysning åpnet
Prosjekter som velger å sende inn fullstendig søknad kan allerede nå legge inn søknaden via den digitale søknadsportalen. Nordsjøprogrammet anbefaler søkere om å starte på søknadsskrivingen så fort som mulig. Du kan lagre utkastet ditt underveis, og fortsette når som helst før søknaden sendes inn.

Søkere anbefales på det sterkeste å ta i betraktning tidligere tilbakemeldinger på forprosjekter.

Søknadsfristen for fullstendige søknader er 11. oktober kl. 23.59 (sentraleuropeisk tid).

Les mer om den ellevte utlysningsrunden HER.

Utsetter den tolvte utlysningsrunden
På grunn av usikkerheten rundt resterende midler har den tolvte utlysningen i programmet blitt utsatt. Overvåkningskomiteen vil ta stilling til en eventuell 12. utlysning i november.

Dessverre er det lite sannsynlig at norske prosjektpartnere kan få videre finansiering i programmet. Inviterer til seminar
Nordsjøprogrammet inviterer norske partnere i eksisterende prosjekter til seminar i september som vil tilby gratis opplæring i video på mobil. For mer informasjon og påmelding, se HER