Går sammen om å redde den nordiske biestammen

På få år har den globale villbiestammen blitt kraftig redusert. Biene er viktige pollinerere og opp mot 30 prosent av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bestøvningen som bier gjør. En klode uten bier kan få store økologiske og økonomiske ringvirkninger, og truer den globale matsikkerheten.

Dette gjelder også for den Nordiske biestammen, og gjennom prosjektet «BIstand til nordiske bier – En unik ressurs for fremtidens økosystemtjenester» går norske og svenske aktører sammen om å styrke den hjemlige honningbiens egenskaper som pollinerere i naturen.

– Dette er en stor satsning hvor vi ønsker å få mer kunnskap om biene. Det er også første gangen et tilsvarende forskningsprosjekt blir utført på den nordiske biestammen, forteller Mats Niklasson, vitenskapelig leder ved Nordens Ark.

Norges Birøkterlag er norsk prosjektleder, mens prosjektet på svensk side ledes av Nordens Ark. Med i prosjektet deltar også Skövde høyskole, Göteborgs universitet, Umeå universitet, samt foreningen NordBi.

Prosjektet mottar støtte fra Interreg Sverige-Norge.

Kartlegger bienes egenskaper
I løpet av 2020 og 2021 skal den nordiske biestammen stå i fokus for et spennende og grenseoverskridende forskningssamarbeid.

Den nordiske biens egenskaper (flyvetid, temperaturkrav, polleninnsamling mm.) skal sammenlignes med tre andre underarter av honningbier som røktes i dag. Samtlige fire arter skal holdes under oppsikt og oppbevares hos Nordens Ark og ved tre andre bigårder i Norge og Sverige.

En viktig del av prosjektet går også ut på å formidle kunnskapen om bienes rolle som pollinerere i økosystemet.

Les mer om prosjektet HER.