Norske prosjekter kan likevel få støtte fra ØKS-programmet

– Etter en ny bedømming ser vi mulighetent til å finansiere samtlige prosjekt, forteller Hege Vigdal, økonom hos Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

I den opprinnelige beregningen var det 1 millioner euro tilgjengelige til norske prosjekter, mens prosjektene som søkte bad om 1,5 millioner euro til sammen.

At programmet nå har rammene til å støtte alle prosjekter er gledelige nyheter ifølge programsjef Magnus Schönning.

– Det kjennes veldig bra at alle prosjekter kan bli bedømt og eventuelt valgt ut fra deres kvalitet. Nå kan vi fokusere på hvordan prosjektene lever opp til våre utvalgskriterier, sier Schönning.

I løpet av høsten skal de ni innkommende prosjektene fra utlysningsrunde 2019:2 vurderes. I desember møtes styrings- og overvåkningskomiteen i programmet for å ta den endelige avgjørelsen om hvilke prosjekter som mottar støtte.