Alt klart for ny utlysningsrunde i ØKS-programmet

Mellom 13. januar til 7. februar kan nye og tidligere prosjektdeltagere sende inne søknader til ØKS-programmet (Øresund-Kattegat-Skagerak).

Det går mot slutten for denne programperioden. I ØKS-programmet merkes det ved at pengebunken minsker for innsatsområdene Innovasjon, Sysselsetting, samt de norske IR-midlene.

Hvor mye som faktisk er tilgjengelig, blir klart når overvåkningskomiteen kommer sammen den 11-12. desember 2019.

Norske aktører har likevel anledning til å delta utenom den 50-prosentvise medfinansieringen.

For forprosjekter er det anledning til å søke innenfor alle delgeografier og innsatsområder.

Hvordan-søke-seminar
For utlysningsrunden 20:1 blir det som tidligere lagt opp til et seminar som skal veilede prosjektdeltagere i hvordan man lager en god søknad, samt søknadsprosessen. Seminaret vil være av særlig nytte for nye prosjektdeltagere.

Disse er satt til Aalborg den 28 november og Malmö den 17 desember.

Prosjektsøknaden legges inn via søknadsportalen «Min søknad» på programmets egen hjemmeside.

Mer informasjon om søknadsprosessen kommer fortløpende på programmets hjemmeside.