Utvikler SITE-regionen som internasjonal merkevare

SITE3- prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom norske og svenske aktører hvor målet er å løfte fram SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) som en attraktivt og spennende region.

– Det som er bra er at man har et klart mål om å utvikle denne regionen til en bærekraftig, framtidsrettet og attraktiv verdensdestinasjon, forteller fylkespolitiker Per Gunnar Sveen (AP) sosom representerer styringskomiteen i Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia.

Prosjektet fikk nylig bevilget midler til en ny treårig prosjektperiode fra programmet.

Fylkesrådleder i Hedmark, Per Gunnar Sveen (AP), representerer styringskomiteen i Indre Skandinavia. Foto: hedmark.org.

Trysil kommune og Malung-Sälens kommun er prosjekteiere i SITE3. Øvrige partnere er Engerdal kommune, høyskolene i Dalarna og i Innlandet, samt flere norske og svenske reiselivsaktører.

En region i vekst
SITE-regionen er i en viktig utviklingsfase. Reiselivsnæringen er en betydelig sektor og regionen opplever samtidig stor tilvekst til flere bransjer som påvirkes av turismen. I takt med denne utviklingen er det et stort behov for å øke den regionale satsingen på innovasjon, samt forsknings- og utviklingssamarbeid på tvers av grensen.

SITE3-prosjektet ønsker å tilrettelegge for et økt grenseoverskridende næringssamarbeid, hvor man blant annet skal satse på kompetanseheving og i fellesskap håndtere grensehindre og infrastrukturelle utfordringer.

LES MER: Eksporterer norsk bærekraftsmodell til Sverige.

Grenseregional merverdi
– Det er viktig i dette samarbeidet at vi klarer å rive ned grensehindre og bygge regionen som en helhet. Da har man mer å spille på, blant annet med koblingen til forskning og utdanning. Fokuset på bærekraft som en felles standard bidrar til mer kraft i samarbeidet. Vi tror også at målet om helårsvirksomhet blir sterkere når man samarbeider om tilbud og løsninger, utdyper Sveen.

Om kort tid åpner også en ny flyplass i Sälen som vil gi nye muligheter og ringvirkninger over grensen.

– Det blir veldig spennende å følge dette videre og hvordan mulighetene gripes. Lanseringen av SITE3 har god timing og kommer i en spennende tid hvor mye skjer i regionen, forteller Sveen avslutningsvis.