Prosjekter i Østersjøprogrammet kan få seks måneders utsettelse

Østersjøprogrammet har tro på at dette vil gi prosjektsamarbeidene nok tid til å få gjennomført de planlagte prosjektaktivitetene.

Programmanualen baseres på at prosjekter skal gjennomføres innen 36 måneder. Manualen vil derfor også bli oppdatert i samsvar med prosjektenes utsettelse.

Det vil ikke bli gitt noen ytterligere bevilgninger til prosjekter som ber om utsettelse. En eventuell utsettelse må også begrunnes med forsinkelser som følge av koronasituasjonen.

Østersjøprogrammet vil kontakte alle pågående prosjekter i løpet av de nærmeste ukene med ytterligere informasjon.

HER kan du få løpende informasjon om koronasituasjonen og hvilke tiltak som settes inn for prosjektene.