Ønsker innspill til Østersjøprogrammet 2021-2027

Programkomiteen har nå lagt fram forslaget for en ny periode. Tre «politiske målsetninger» (policy objectives), med tilhørende undersatsninger som nå skal ut på en åpen høring i samtlige land som deltar i samarbeidet.

To politiske målsetninger, 7 satsninger

Et smartere Europa

Gjennom «Et smartere Europa» skal man knytte tjenester, økonomi og samfunn enda sterkere sammen ved å satse på:

Et grønnere Europa

Målsetningen skal sikre bærekraftig utvikling og grønnere løsninger i Østersjøen gjennom:

Den overordnende politiske målsetningen er også førende for satsingen på klimateknologi hvor man vil satse på:

Innspill sendes elektronisk

Østersjøprogrammet har også lagd et elektronisk spørreskjema som utgangpunkt for innspillene. HER kan du også se en presentasjon av forslaget som programkomiteen har lagt til grunn for konsultasjonen.

Frist for å sende inn er 4 september.