Ønsker prosjekter med smarte innfallsvinkler på COVID-19

For å kunne søke om en høyere støtteprosent, skal prosjektene ha som mål å håndtere konsekvensene av COVID-19. Samtidig må de oppfylle ordinære kriterier til prosjektstøtte.

– Vi er glade for kunne tilby denne ordningen. Vi tror at samarbeid er viktig for å bekjempe pandemien. Viruset kjenner jo ingen grenser, sier programsjef i ØKS-programmet, Magnus Schönning.

ØKS-programmet er et av få programmer som nå gir denne muligheten til kommende prosjekter.

Stor takhøyde for mange ulike prosjekter

Prosjektaktører kan søke støtte innenfor alle programmets innsatsområder, i alle geografiske nedslagsfelt, samt både til EU-midler og norske IR-midler.

Prosjektene kan eksempelvis fokusere på å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon i sykehusene. Prosjekter kan også fokusere på å fremme mulighetene for SMB-er. Andre gode tiltak som bidrar til å motvirke koronapandemiens kan også være berettiget støtte.

– Hvis prosjekter ønsker å søke om støtte til aktiviteter med et COVID-19 tema, anbefaler vi at de kontakter en av våre prosjektrådgivere som kan hjelpe de videre i søknadsprosessen, sier Schönning.

To «koronaprosjekter» allerede i bunken

ØKS-programmet gjennomførte nylig en utlysningsrunde hvor to av i alt 10 prosjektsøknader er såkalte «koronaprosjekter». Disse skal nå behandles før endelig avgjørelse i desember.

Neste mulighet for å søke om midler til COVID-19 tiltak, samt ordinære prosjektsøknader, blir over nyåret og fram til februar 2021. Dato for neste utlysningsrunde vi bli annonsert.