Interreg Østersjøprogrammet er nå i gang!

Denne uka ble Interreg Østesjøprogrammet 2021-2027 oversendt til EU-kommisjonen og er nå til endelig behandling. Den første utlysningen åpnes offisielt 8. februar, men alle nødvendige underlag finner dere allerede nå på programmets hjemmesider. Søknadsfristene er 30. mars for små prosjekter og 26. april 2022 for ordinære prosjekter.

En nyhet i denne programperioden er muligheten for å søke om såkalte «small projects» med en øvre budsjettramme på 500.000 euro og en varighet på inntil 2 år. Denne prosjekttypen retter seg spesielt inn mot offentlige myndigheter og NGOer og er særlig tilrettelagt for nye søkere som ikke tidligere har vært med i Interreg Østersjøprosjekter. Prosjektene kan søkes innenfor alle de sju tematiske områdene i programmet. De små prosjektene har som formål å bidra til å etablere samarbeid og bygge gode løsninger på felles utfordringer i Østersjøregionen. Prosjektene må gå utover rent nettverkssamarbeid, og ha som mål å bygge kompetanse og kapasitet hos partnere. Det er fint med konkrete piloter, men ikke et krav slik det er for ordinære prosjekt (Core projects). Små prosjekter gjennomføres kun med forenklede løsninger for kostkategorier og budsjett, som vil lette rapporteringsarbeidet for partnerne. Krav om medfinansiering for norske partnere er den samme – 50/50.

Alle underlag og nødvendig informasjon for å søke om prosjektmidler i Interreg Østersjøprogrammet kan leses her https://interreg-baltic.eu/gateway/ . Har du en ide eller ønsker mer informasjon ta gjerne kontakt med nasjonalt kontaktpunkt Ann Irene Sæternes.

Flere informasjonsvideoer er produsert for å bistå søkere med prosjektideer i en tidlig fase. Kikk på disse ved å gå inn på https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/

Interesserte oppfordres til å melde seg inn i den nye matchmaking-plattformen. Her kan du finne partnere og bli kjent med prosjektideer som er under utvikling. Det er også ulike søkekriterier for å finne fram til aktuelle og relevante partnere og tema. https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/