Første utlysning for hovedprosjekter i Interreg Nordlig Periferi og Arktis 2021-2027

Den første utlysningen for hovedprosjekter i programperiode 2021-2027 åpner 27. april og stenger 20. juni 2022. Nordlig Periferi og Arktis ønsker å finansiere prosjekter i følgende innsatsområder:

Innsatsområde 1: Styrke innovasjonskapasitet og evne for å utvikle robuste og attraktive lokalsamfunn.

Innsatsområde 2: Styrke kapasiteten for klimatilpassning og bærekraftig bruk av naturressurser.

Utkast til referansevilkår (Term of Reference) og program- og prosjektlogikken kan lastes ned nederst på denne nettsiden.

Hvordan kan man søke?

Det arrangeres to digitale infomøter (How to apply seminar) med informasjon om utlysningen – 27. april og 11.mai. Påmelding for infomøte 27.april er nå åpent.

I tillegg planlegges en rekke av fysiske infomøter om Interreg Nordlig Periferi og Arktis i flere nordnorske byer (26.april – Mo i Rana, 27. april – Bodø , 28. april – Narvik, 11. mai – Tromsø og 12. mai – Alta). Mer informasjon om infomøter og påmelding kommer ila mars. 

Det er også mulig å ta kontakt med norsk kontaktpunkt Zdenek Dvorak: zdedvo@nfk.no eller programsekretariatet ved Christopher Parker: christopher.parker@interreg-npa.eu