Fylke: Viken

Fossilfri grenseregion 2030

Den teknologiske utviklingen for fossilfri transport går raskt, men implementeringen av ny teknologi går for langsomt til at klimamålene kan nås. Fossilfri grenseregion 2030 vil bidra til en raskere omstilling…

Marint Grenseforum Skagerrak

Gjennom samarbeid over grensen skal Skagerrak styrkes som et livskraftig  region for miljø og blå tilvekst. Samtidig skal prosjektet verne om det verdifulle naturmiljøet som nasjonalparkene utgjør. Videre skal prosjektet…

Unge muligheter

I prosjektet skal man bruke erfaringer fra tidligere Interreg-prosjekter til å utvikle en egen modell for samarbeid mellom skole og arbeidsliv for ungdomsbedrifter i videregående skole. Alle ungdomsbedrifter skal ha…

Kraftledninger

Gjennom prosjektet ønsker man å skape flere kontaktpunkter og bygge nettverk mellom skole og arbeidsliv. Nettverksbygging på lokalt, regionalt og interregionalt nivå er en forutsetning for å skape langsiktig og…