Value2Sea

Prosjektet Value2Sea vil styrke den miljørettede transportutviklingen ved å identifisere forbedringsmuligheter i transportkjeden i ØKS-regionen.

Gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter, skal prosjektet identifisere muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel.

Prosjektperiode

01.09.2019 - 31.10.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 2 426 600 NOK

Total: 2 966 302 €

Andre partnere

Fjord Line

Hirtshals Havn

Integrate

Arctic Group

Vendelbo Spedition, Marcod

Chalmers

SSPA

Jula

Universitetet i Sørøst-Norge

Borg Havn

Moss Havn

Larvik Havn

Grenland Havn

Arendal Havn

Kristiansand Havn

Asko

Vestfold Fylkeskommune