ACCSEAS

De sentrale mål med ACCSEAS-prosjektet er å skape en effektiv regional gjennomføring av e-Navigation, inkludert tekniske tjenester og organisatoriske ordninger for å ivareta sikkerheten og effektiviteten av regionens maritime og intermodale logistikk.

Prosjektet omfatter sikker og effektiv maritim tilgang til eksterne havner, passasje gjennom områder med tett skipsfart og utviklingen av nye ruter (for eksempel via High-Arctic). Prosjektet kan også dekke intermodalitet og telekommunikasjon som er viktige bidragsytere til tilgjengelighet.

Norsk prosjekteier

Kystverket

Prosjektperiode

01.03.2012 - 27.02.2015

Budsjett

Total: 5553650 €

Prosjektnettside

http://www.accseas.eu/

Andre partnere

Norway
Norwegian Coastal Administration

Sweden
Dept. of Shipping & Maritime Technology, Chalmers University of Technology
Swedish Maritime Administration
SSPA Sweden AB

World Maritime University

Denmark
Danish Maritime Safety Administration

Germany
Federal Waterways and Shipping Administration
Flensburg University of Applied Sciences

The Netherlands
Rijkswaterstaat, Ministerie Infrastructuur en Milieu
NHL Hogeschool Leeuwarden, Maritiem Instituut Willem Barentsz