Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage er et samarbeidsprosjekt mellom 15 partnere fra Irland, Island, Norge, Russland, Skottland og Sverige som har som mål å fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endra klima.

Prosjektet skal utvikle:

* Prosedyrer for risiko- og sårbarhetsvurderinger av kulturminner/kulturmiljøer

* Prosedyrer for planlegging av tilpasningstiltak som tar hensyn til kulturell, økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Et verktøy skal utvikles, utprøves og bli demonstrert utprøvd og demonstrert ved ni ulike kulturminner/kulturmiljøer i Island, Irland, Norge, Russland, Sverige og Skottland.

Norsk prosjekteier

RIksantikvaren, Norsk Institutt for kulturminneforskning

Prosjektperiode

31.05.2017 - 30.05.2020

Budsjett

Total: 963 212 €

Andre partnere

Cultural Heritage Agency of Iceland

Directorate of Cultural Heritage