AIDA

Prosjektets overordnede målsetting er dra nytte av tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk (duodji) for å levendegjøre regionens kulturarv. AIDA skal også styrke entreprenørkompetansen blant duodji-studenter.

Forventede resultater:

  • Styrket verdi av duodji som en viktig del av regionens kulturarv.
  • Styrket arbeidsmarkedet og produktmuligheter for utøvere.
  • Økt kunnskap om samiske språk og terminologi innen duodji.

Norsk prosjekteier

Samearkivet

Prosjektperiode

01.01.2016 - 01.01.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 93 438 €

Total: 712 365 €

Andre partnere

Ajtte, Sámi allavskuvla