Analys av den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning