AquaReg

Hovedmålsettingen for AquaReg er å fremskaffe muligheter og lage strategier for bærekraftig utvikling av kystsamfunn i distriktene gjennom å fremme interregionalt samarbeid på områdene akvakultur og fiskeri.

 

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

25.06.2004 - 30.06.2007

Prosjektnettside

http://www.aquareg.com/