Ascent

Med hjelp fra erfarne stibyggere fra Nord-Irland blir ull brukt som byggemateriale på en tursti i Odda. Hordaland fylkeskommune og EU-prosjektet Ascent tester metoden som stammer fra det gamle Romerriket. Prosjektet har partnere fra fem europeiske land – Irland, Nord-Irland, Finland, Norge i tillegg til Island.

Norsk prosjekteier

Hordaland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.05.2016 - 31.08.2018

Budsjett

Total: 1 659 253 €

Andre partnere

Hordaland fylkeskommune

Metsähallitus Parks and Wildlife Finland

Newry, Mourne and Down District Council

Soil Conservation Service of Iceland