ATM for SMEs

Prosjektet har et sosialt og inkluderende perspektiv på entreprenørskap ved å fremme tilgangen til oppstartsfinansiering hos utsatte og underrepresenterte grupper.

Den lokale stakeholder-gruppen omfatter følgende medlemmer:

  • Follo Joint Board
  • Cooperation platform for Business Development in the Follo Region
  • Norwegian University of Life Sciences
  • Akershus County Council
  • Innovation Norway, Oslo & Akesrshus
  • Norges Vel, The Royal Norwegian Society for Development

Mikrofinans AS vil som partner i prosjektet fokusere på å lære om god praksis & metoder som kan fremme tilgangen på finansiering til oppstart av bedrifter blant «ekskluderte» grupper som kvinner og innvandrere. Man har ambisjon om at prosjektet skal generere nye prosjekter i Norge, formodentlig finansiert gjennom midler fra kilder som Innovasjon Norge og Regionale utviklingsfond. Partneren vil adressere «Cooperation platform for business development in the Follo Region» (7 kommuner) som sitt politikkinstrument i prosjektet. Samarbeidsplattformen i Follo-regionen fokuserer på bioøkonomi og entreprenørskap. Plattformen skal hvert utvikle en handlingsplan som tar sikte på å være aksjonsorientert og praktisk. Mulige nye investeringer i lånefondet for mikrofinans kan bli et resultat av dette. Mangel på risiko-villig kapital beskrives som en av de viktigste hindringene for innovasjon og næringsutvikling. Små bedrifter som typisk drives av kvinner, innvandrere og ungdommer sies å ha liten tilgang på oppstartskapital og er avhengig av lån fra MFN, som igjen er avhengig av lånekapital fra banker og offentlige institusjoner.

Det skal arrangeres 12 møter i stakeholder-gruppen, og medlemmer vil også delta på 3 studieturer og 2 workshops til andre partnerregioner.

 

Norsk prosjekteier

Mikrofinans AS

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 70 600 €

Total: 2 035 273 €

Andre partnere

Ministry for National Economy Deputy State Secretariat Responsible for Implementing Economic Development Programs (Ungarn)
European Business and Innovation Centre of Burgos (CEEI-Burgos) (Spania)
KIZ SINNOVA company for social innovation gGmbH (Tyskland)
Zala County Foundation for Enterprise Promotion (Ungarn)
Autonomous Region of Sardinia – Regional Department for Planning (Italia)
PORA Regional Development Agency of Podravina and Prigorje (Kroatia)
Świętokrzyskie Region – Marshal Office of Świętokrzyskie Region (Polen)
European Microfinance Network -EMN (Belgia)