Avklare energi- og personellsamarbeid i oljesektoren (forprosjekt)