Bærekraftig arbeidsliv gjennom nettverk (BAGN)

Sjukfrånvaron i Sverige är hög och har ökat drastiskt . I Norge har man genom inkluderande arbetsliv lyckats minska sjukfrånvaron, men vill nu arbeta mer målmedvetet för att ta vara på äldre arbetskraft på arbetsmarknaden. Det finns all anledning att söka nya metoder för ett mer hållbart arbetsliv och sätta fokus på människors drivkrafter och möjlighet till förändring. Men detta förutsätter en ökad samverkan mellan olika arbetsgivare och mellan arbetsgivare och sjukförsäkringssystem. På svensk side har man i utgangspunktet et fokus på forebyggende helse i arbeidslivet, og på norsk side er det seniorer (45/50+) som ressurs i arbeidslivet som er hovedfokus. I Interreg prosjektet ønsker vi å utvikle konkrete aktiviteter hvor også mennesker som er, eller kan bli, berørt får anledning til å delta.

 

Norsk prosjekteier

Stiftelsen Østfoldforskning

Kontakt

  • Langvik, Trond Åge

Prosjektperiode

03.05.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 2600000 Kjell

Total: 470800 €