BALTADAPT

BALTADAPT tar sikte på å utvikle et utkast til strategi for tilpasninger til klimaendringene, som i etterkan kan implementeres av landene rundt Østersjøen. Den transnasjonale strategien vil fokusere på hav og kystlinjer.

Norge er assosiert partner i projektet gjennom sitt medlemskap i Østersjørådet.

Prosjektperiode

11.06.2010 - 10.09.2013

Budsjett

Total: 2 858 920 €

Prosjektnettside

http://baltadapt.eu/

Andre partnere

National Environmental Research Institute, Aarhus University (NERI)
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
German Federal Environment Agency
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemuende (IOW)
University of Latvia
Batlic Environmental Forum (BEF) Lithuania
Finnish Environment Institute – SYKE
Swedish Meteorological and Hydrological Institute
University of Tartu, Estonian Marine Institute
The Secretariat of the Council of the Baltic Sea States