Baltic Manure

BATMAN skal bidra til at intensivt husdyrhold og -gjødsel ikke lenger skal oppfattes som et miljømessig problem, men i stedet ses på som en mulighet til innovasjon og forretningsutvikling. Prosjektet skal utvikle og utnytte kunnskap og potensialer for innovativ utnyttelse av husdyrgjødsel til blant annet produksjon av fornybar energi og organisk gjødsel.

Prosjektet har ikke norske partnere, men Fylkesmannen i Rogaland er inne som assosiert partnere sammen med Bioforsk. De skal bidra med formidling av resultater i Norge og delta for egne midler på konferanse og seminar under prosjektet.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

17.09.2010 - 16.12.2013

Budsjett

Total: 3 740 940 €

Andre partnere

Finnish Environment Institute
Agro Business Park A/S, Innovation Centre for Bioenergy and Environmental Technology, Danmark
Aarhus University, Danmark
University of Southern Denmark
JTI-Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering
Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants (JKI), Tyskland
Estonian University of Life Sciences
University of Rostock, Tyskland
Green Federation GAJA, Polen
University of Helsinki Department of Agrotechnology, Finland
University of Gdansk, Polen
Latvia Agricultural University
Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry
Innovation and Education Centre Hohen Luckow IBZ German Biogas Association Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Swerea SWECAST AB/Enterprise Europe Network, Sverige
Turku Science Park Oy, Finland
Estonian Research Institute of Agriculture