Baltic Rural Broadband Project

Norsk prosjekteier

Rogaland kurs og kompetansesenter

Prosjektperiode

01.06.2005 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 400000 Kjell

Total: 2856000 €