Baltic Sea Food

Aktørene i lokalmatindustrien er ofte små familieeide foretak som ikke har mulighet til å selge sine varer til grossister og matvarekjeder, noe som i hovedsak skyldes lave produksjonsvolum og høyere pris enn tilsvarende masseproduserte matvarer. Derfor baserer lokalmatprodusenter seg fortsatt på salg av sine i direkte kontakt med sluttkundene.

Prosjektet skal utvikle en kostnadseffektiv forretningsmodell for distribusjon av lokalmat til restauranter, cateringselskaper, grossister og butikker, tilpasset de mange nettverkene av lokalmatprodusenter som allerede eksisterer i Østersjøregionen.

Prosjektfelleskapet består av 15 partnere som har regionalt eller nasjonalt ansvar for utvikling og promotering av lokalmatindustrien.

Norsk prosjekteier

HANEN - næringsorganisasjon for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 144 454 €

Total: 2 436 479 €