Barents bedriftsforbund

Samarbeid mellom bedriftsforbund for å stimulere til økt samarbeid og styrket konkurranseevne for bedrifter lokalisert i programområdet. En målsetting er å etablere et permanent grenseoverskridende rådgivnings- og informasjonstilbud for næringslivet.

I prosjektet vil man arbeide med kompetanseheving innen internasjonal markedsføring, samle informasjon om nye markedsmuligheter, sette søkelys på og redusere grensehindringer, bidra til anbudssamarbeid, tilrettelegge for utdanning og seminarer samt finne løsninger på praktiske problem i forbindelse med økt samarbeid og samhandel over grensene.

Norsk prosjekteier

Bedriftsforbundet

Prosjektperiode

01.05.2010 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 518.000 Kjell

Total: 368.180 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Länsipohjan Yrittäjät ry