Barn og unges psykososiale velferd

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Finnmark

Kontakt

  • Skogseid, Harald

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1353000 Kjell

Total: 636000 €