Behovsstyrt grenseoverskridende næringsutvikling

Aktørene bak dette prosjektet har identifisert noen aktuelle behov som med fordel bør kunne dekkes med interregional innsats i den kommende programperioden. Dette prosjektets formål er å utvikle dissa behov / idéer til gjenomarbeidede søknader for et fullskalaprosjekt med alt som det innebærer i form av partnerskap, projekteierskap, organisering, arbeidsmetodikk, medvirkning, økonomi og mye annet

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Prosjektperiode

01.01.2014 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 330 000 Kjell

Total: 141471 €