Bioraffineri Midt-Skandinavia

Programmets overvåkningskommite har tidligere bedt om spesielle prosjekter innenfor temaet næringsretta miljødrevet utvikling. Også Nordens grønne belte har anmodet om prosjekter
med fokus på skogbruk og bioenergi. Skogsektoren er her vektlagt spesielt som en næring med stort vekstpotensial.

Prosjektet er gjort mulig ved deltakelse Västernorrland. Gjennom dette samarbeidet kan også virksomheter i Jämtland og Nord-Trøndelag ta del i utviklingen som omgir klynger i Örnsköldsvik og Trondheimsregionen. Nettverk, kompetanseutbytte og kontaktflater vil bli større på grunn av prosjektet.

Norsk prosjekteier

Papir- og fiberinstituttet AS

Prosjektperiode

01.09.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1 956 860 Kjell

Total: 545910 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Papir- og fiberinstituttet AS