Brain Flow

Prosjektet skal bidra til å dyktiggjøre regionale myndigheter og andre lokale/regionale aktører i forhold til å rekruttere og ta vare på humankapital, hindre humankapital-flukt og utnytte menneskelige ressurser for å styrke regionens konkurransekraft og innovasjonsevne.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.10.2009 - 30.09.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1914521 Kjell

Total: 3435000 €

Andre partnere

Province of Gelderland (NL),
Province of Overijssel (NL),
County Administrative Board of Värmland (SE),
Nemunas Euroregion Marijampole Bureau (LT),
Regio Basiliensis Northwest Switzerland (CH),
Region of Navarre (ES).