BSR Electric

BSR Electric – Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region

Prosjektet skal redusere regionens utslipp av klimagasser gjennom å legge til rette for økt bruk av elektriske kjøretøy i urbane transportsystemer, som for eksempel:

  • Offentlig bilpark
  • Kollektivtransport
  • Sykkeldeling

I prosjektet skal et partnerskap bestående av offentlige myndigheter, akademia, bedrifter og ikke-statlige organisasjoner utforske potensialet for økt bruk av elektriske sykler, busser, ferjer og andre elektriske kjøretøyer.

Prosjektet skal gi rådgivning til kommuner, transportplanleggere, operatører og offentlige og private aktører med transportansvar som ønsker å integrere elektriske kjøretøy i urbane transportstrategier.

Norsk prosjekteier

Miljøstiftelsen ZERO

Kontakt

  • Torfinn Belbo

    Miljøstiftelsen ZERO

    959 65 459

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 260 475 €

Total: 3 830 000 €

Andre partnere

ATI Küste GmbH Association for technology and innovation (DE)

Høje-Taastrup Municipality (DE)

Lindholmen Science Park AB (SE)

Turku University of Applied Sciences (FI)

Green Net Finland (FI)

Helsinki Regional Environmental Services Authoroty HSY (FI)

Institute of Baltic Studies (EE)

Tartu City Government (EE)

LTD Ardenis (LV)

Riga City Council (LV)

City of Gdansk (PL)

Urban Transport Administratrion Gothenburg (SE)

Free and Hanseatic City of Hamburg, Borough of Bergdorf (DE)