Business Relations Arena

Prosjektet ble innledet med et mindre prosjekt, Felles Ting, som avklarte vilkårene for dette prosjektet. Resultatene fra småprojektet var utvetydig; det er ikke en arena for nedbygging av handel som etterspørres, men det er grenseløse bransjemøter som best oppfyller næringslivets ønsker.

Prosjektet går ut på å organisere to møter per år i tre år med start våren 2012. I løpet av prosjektet vil om lag 180 bedrifter møtes. Det antas at hvert bransjetreff genererer 10-15 forretningsforbindelser som fører til samarbeid. Prosjektet vil resultere i en rekke nettverk. Prosjektets målgruppe er forretnings / bedrifter innenfor vindkraft, produksjon, reiseliv, kultur og anlegg.

Norsk prosjekteier

Næringsforeningen i Trondheim

Prosjektperiode

01.06.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1 198 220 Kjell

Total: 323885 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Næringsforeningen i Trondheim / Midt-Norsk Handelskammer