CATCH-MR

Prosjektet har som mål å fremme bærekraftige transportløsninger i storbyregioner gjennom å redusere transport(omfanget) uten å redusere mobiliteten, samt øke andelen miljøvennlig transport. Prosjektet vil ta opp emner som samordnet areal- og transportplanlegging (ATP), økning av kollektivandelen og økt bruk av fornybar energi i transportsektoren. Nøkkelaktivitetene består av ”peer workshops” og studiebesøk. En guide til effektiv mobilitet og bærekraftig vekst i storbyregioner vil være ett av resultatene fra prosjektet.

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 120500 Kjell

Total: 2458903 €

Prosjektnettside

http://www.catch-mr.eu/

Andre partnere

Oslo kommune, Byradsavdeling for miljo og samferdsel (NO), Akershus fylkeskommune, avdeling for regional utvikling (NO), Municipality of the City of Budapest, The Mayor’s Office (HU), Budapest Transport Association Co. (HU), Vienna City Administration, Municipal Department 18 (AT), Government of Lower Austria, Department for Spatial Planning and Regional Policy (AT), Province of Rome (IT), BIC Lazio SpA – Enterprise Europe Network (IT), The Göteborg Region Association of Local Authorities (SE), Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (SI), Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (SI).