CIFA

CIFA skal støtte oppunder nyetablerte bedrifter slik at disse kan stå bedre rustet til for den avgjørende vekstfasen. Prosjektet har stort fokus på grenseoverskridende kompetanseoverføring mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer.

Prosjektet har et søsterprosjekt med samme navn som er finansiert gjennom Interreg IVA Nord-programmet.

Norsk prosjekteier

Connect Norge

Kontakt

  • Hennissen, Åslaug

    Connect Norge

    +47 470 25 185

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.500.000 Kjell

Total: 750225 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

CONNECT Norr