CINE

CINE er et digitalt samarbeids prosjekt mellom 9 partnere og 10 tilknyttede partnere fra Norge, Island, Irland og Skottland. Gjennom prosjektet ser man blant annet på hvordan VR (virtual reality) og AR (augmented reality)-teknologi kan benyttes til å ivareta og formidle kulturhistorie.

Norsk prosjekteier

Museum Nord

Prosjektperiode

31.08.2017 - 31.12.2020

Budsjett

Total: 1 997 350 €

Prosjektnettside

http://cine.interreg-npa.eu/

Mer om prosjektet

Andre partnere

Institutt for media og kommunikasjon, UiO

Aurora Borealis Multimedia AS

Donegal County Museum

Gunnar Gunnarsson Institue

Locatify

The University Court of the University of St. Andrews

Timespan – Helmsdale Heritage and Arts Society

Ulster University, Londonderry