CLARE

CLARE – Capacity Building in Local Authorities for fostering Renewable and Energy Efficiency community projects

Prosjektet skal legge til rette for kapasitetsbygging og beredskap i lokale og regionale myndigheter for å styrke evnen til å innføre energieffektive løsninger i bygninger og annen offentlig infrastruktur.

Dette er et forprosjekt som tar sikte på å utvikle et hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

01.01.2016 - 30.11.2016

Budsjett

Total: 44 808 €

Andre partnere

JAMK University of Applied Sciences (SE)