CMT – Nordic business opportunities from coating and additive manufacturing

Prosjektet har som mål å utvikle nye metoder for overflatebehandling på materialer i kaldt klima basert på ny teknologi.

Industri står overfor store utfordringer i kampen mot ulike typer av slitasje, korrosjon, metalltretthet og høyt energiforbruk. For å være konkurransedyktig, redusere energikostnadene og møte de utfordrende driftsforholdene, kreves det materielle nyvinninger og nye avanserte produksjonsmetoder. Det er derfor behov for forskning og utvikling for at SMB-bedriftene kan serve regionens baseindustri og få tilgang til et voksende marked. For å møte disse behovene kreves nye, kostnadseffektive «wire-basert kald arc og laser hybrid» overflatebehandlingsmetoder. Utviklingen av nye materialløsninger og innovasjoner som forbedrer f.eks. produktivitet, material- og energieffektivitet samt forlenger metallkomponenter varighet, muliggjør nye bedriftsetablering og øker SMB bedriftens internasjonale konkurranseevne. Prosjektet bidrar også til å utvikle forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen, slik at regionen kan utføre forskning av høy kvalitet og styrke utdanningen gjennom å etablere en kritisk masse.

Norsk prosjekteier

UiT – Norges arktiske universitet, Hansine Hansens veg 18, 9019 TROMSØ, 6050 Langnes, postmottak@uit.no, tlf: 46271205

Prosjektperiode

01.07.2015 - 31.12.2017

Budsjett

Norsk bidrag: 1 000 000 Kjell

Total: 1 465 635 €

Andre partnere

Luleå Tekniska Universitet

Tampere University of Technology