CNSS

CNSS fokuserer på klimagassutslipp fra skip, blant annet ved å kartlegge luftkvaliteten i havner og havneområder. Partnerskapet i prosjektet består av havner, bedrifter, regioner, offentlige myndigheter, kunnskaps- og forskningsmiljøer, og ønsker å fremme miljøteknologi som kan bidra til mindre forurensing fra skip.

Norsk prosjekteier

Hordaland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.10.2010 - 30.09.2013

Budsjett

Total: 4 130 137 €

Prosjektnettside

http://cnss.no/

Andre partnere

BKK
Gasnor AS
Bergen Kommune
Port of Bergen Authority
Port of Antwerp
Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Urban Development and Environment
Institute for Coastal Research, GKSS Research Center
Germanischer Lloyd
MARIKO Maritimes Kompetenzzentrum Leer GmbH
Stadtwerke Lübeck Gmbh
DCMR Environmental Protection Agency
Harlingen Seaport
Groningen Seaports
Swedish Marine Technology Forum
Port of Gothenburg
Shipbuilders & Shiprepairers Association
University of Newcastle upon Tyne